Anmäla service

All service-kontakt, antigen per telefon eller vid annan metod vill leda till att schemat här under måste fyllas i. Innan du gör en anmälan, har du kollat följande punkter:

- Har du underhålt och rengjort produkten enligt manualen?
- Har du kontrollerat filter på vattenintag och är det fall på slangen för utvatten?
- För termoelektriska vinkyler, står dom fristående med bra ventilation i alla riktingar?
- Har du läst manualen och gjort allt s om står där?

Om kvitto 

Kopi av kvitto SKA skickas in. Om det är problematisk, vänligen se förslag på lönsingar:

- Be om att få en elektronisk kopia av ditt kvitto från där du köpte produkten
- Scanna in et papperskvitto på din dator
- Ta et kort på kvittot med din telefon och skicka det till dig själv på mejl

OBS! Om du får ett felmedelande när du försöker skicka in din anmälan och då måste fylla i vissa grejer på nytt kommer alla filer du har laddat up (bilder / kvitto) att nollställas och måste laddas up på nytt!

Allmänna villkor (måste godkännas länger ner på sidan)

Det accepteras att kund vill bli fakturerat en minimumskostnad på 1100 NOK (omräknat till lokal valuta) + eventuella reskostnader för service under garantitiden om följande stämmer:

- Inget fel konstateras
- Felet kommer av oriktig / olaglig installation, felaktig användning, oförsiktighet eller ej utfört underhåll
- Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
- Produkten är tidigare reparerat av ej auktoriserad personal och med ej originella delar
- Produkten är utanför garanti- / reklamationstiden

Kontaktformulär (garanti / reklamation / transportskada)

Alla fält med * måste fyllas i

Förnamn på slutkund
Efternamn på slutkund
Utan mellanslag!
Ska bara fyllas i om service ska utföras annan stans än på fakturaadressen
Telefonnummer där kund kan nås på dagtid
t.ex. VWCR155DS
Står på en etikett på insidan eller baksidan av produkten. Om du inte hittar serienumret låt stå tomt.
Om annan än personen över
10MB max filstorlek Vid synliga fel ska det bifogas bilder
10MB max filstorlek Vid garantiärenden MÅSTE slutkunds kvitto bifogas

Skapare av ärende (om annan än ägare av produkten)