Melde inn service

All service-kontakt, enten per telefon eller ved annen metode vil føre til at skjema under fylles ut. Før du sender inn skjemaet, har du kontrollert følgende punkter:

- Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instruks / manual (filter)?
- Har du kontrollert sil på vanninntak, og er det fall på slangen for utvannet?
- For termoelektriske vinskap, står det fritt med god klaring i alle retninger?
- Har du lest bruksanvisningen og gjort de tiltak som kan gjøres?

Angående kvittering

Kopi av kvittering SKAL sendes inn. Hvis du har problemer med dette vennligst se eksempler på løsning:
- Be om å få en elektronisk kopi av kvittering fra utsalgssted
- Scann inn en papirkvittering på PC
- Ta et bilde av kvitteringen med din telefon og send dette i en mail til deg selv

OBS! Om du får en feilmelding når du forsøker sende inn skjemaet og må fylle inn noe på nytt vil alle filer du har lastet opp (bilder / kvittering) bli nullstilte og må lastes opp på nytt!

Allmenne vilkår (må godkjennes lenger ned i skjema)

Herved aksepteres det at kunde vil bli fakturert minimumskostnaden på kr 1100 NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti- / reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:

- Ingen feil konstateres
- Feilen kommer av uriktig / ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold
- Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
- Produktet er tidligere reparert av uautorisert personell og med uorginale deler
- Utenfor garanti- / reklamasjonstiden satt av nasjonale lover

Kontaktskjema (garanti / reklamasjon / transportskade)

Alle punkter merket med * må fylles i

Fornavn på sluttkunde
Etternavn på sluttkunde
Uten mellomrom
Skal kun fylles i om service skal utføres annet sted enn på adressen over
Telefonnummer der kunde kan nås på dagtid
f.eks. VWCR155DS
Står på en etikett på innsiden eller baksiden av produktet. Om ikke du finner serienummer la stå blankt.
Hvis annen enn over
10MB maks filstørrelse Ved synlige feil skal det legges ved bilder
10MB maks filstørrelse Ved garantisak MÅ sluttkundens kvittering vedlegges

Innmelder av feil (om annen enn innehaver)