Tilmelding til service

Du skal udfylde formularen nedenfor før enhver kontakt vedrørende service, uanset om det sker via telefon eller ad andre veje. Sørg for at du har kontrolleret følgende, før du indsender formularen:

- Har du kontrolleret sien på vandindtaget, eller er der et knæk på den slange, som vandet ledes ud gennem?
- Har du kontrollerat filter på vattenintag och är det fall på slangen för utvatten?
- Hvis der er tale om et termoelektrisk vinklimaskab, er der da god afstand i alle retninger?
- Har du læst brugervejledningen og gennemført de foranstaltninger der er foreslået der?

Med hensyn til modtagelsen

En kopi af kvitteringen SKAL indsendes. Hvis du oplever problemer med dette trin, bedes du se løsningsforslagene nedenfor:

- Bed forhandleren om at give dig en elektronisk kopi.
- Scan papirkvitteringen til computeren.
- Tag et billede af kvitteringen med din mobiltelefon, og send den i en e-mail til dig selv.

BEMÆRK! Hvis du får en fejlmeddelelse, når du sender formularen, og har brug for at udfylde den igen, skal du være opmærksom på, at alle dine uploadede filer (billeder/kvittering) også vil blive annulleret, og du skal uploade dem igen!

Generelle vilkår (skal godkendes nedenfor)

Klienten accepterer hermed, at vedkommende vil blive faktureret for den minimale omkostning på 1100 NOK (beregnet i lokal valuta) + mulige rejseudgifter i forbindelse med service i garantiperioden/klageperiode, hvis følgende konstateres:

- Ingen fejl findes
- Fejlen skyldes forkert/ulovlig installation, forkert håndtering, skødesløshed eller mangel på korrekt vedligeholdelse og rengøring.
- Produktet har været brugt til nogen som helst andet end sit oprindelige formål
- Produktet er blevet repareret af uautoriseret personale eller med uoriginale reservedele
- Den garanti/klagefrist der er fastsat i national lovgivning er udløbet

Kontaktfelter (garanti/transportskader)

Alle felter markeret med * skal udfyldes

Slutkundens fornavn
Slutkundens efternavn
Uten mellomrom!
Skal kun udfyldes, hvis servicen skal udføres et andet sted end på faktura-adressen
Telefonnummer hvor kunden kan kontaktes i løbet af dagen
f.eks VWCR155DS
Står på en mærkat på bagsiden eller inden i produktet. Hvis du ikke kan finde et serienummer, lades feltet tomt.
Hvis forskellig fra ovenstående
10MB maks. filstørrelse I tilfælde af synlige fejl, bedes du vedhæfte billeder
10MB maks. filstørrelse For at gøre et garantikrav gældende SKAL man vedlægge en kopi af slutbrugerens kvittering

Person der indrapporterer fejl (hvis det er en anden end ejeren af produktet)